Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.

De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008 – 2012. In die periode ontvangen gemeenten een bijdrage van de overheid uit het gemeentefonds om combinatiefunctionarissen te financieren.

In het eerste jaar is die 100%. Het tweede jaar is er sprake van cofinanciering 60% voor de gemeente en 40% van het rijk. De impuls wordt in fases ingevoerd op grootte van gemeente. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De rijksbijdrage is in principe voor alle gemeenten beschikbaar en structureel. Het normbedrag is € 45.000. Aan deelname zijn geen voorwaarden verbonden, maar verantwoording aan de gemeenteraad is wel verschuldigd.

Met de regeling stimuleert de overheid de vorming van brede scholen. Brede scholen kunnen met het geld het sport- en cultuuraanbod vergroten. Sportclubs kunnen hun positie in de wijk verbeteren en zich inzetten voor onderwijs en opvang. Leerlingen worden gestimuleerd meer te bewegen en maken kennis cultuur. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Bijzondere Scholen, het NOC*NSF, Cultuurformatie en de ministeries OCW en VWS ondertekenden de impuls.

Informeren naar de regeling? Kijk op www.combinatiefuncties.nl

Nieuw boekje

11 september 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

11 september 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

11 september 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

11 september 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com