Combinatiefunctionarissen cultuur Nicole van Zomeren en Marjolein Brunink

7 juni 2010

Juni 2010

http://bavaria-media.de/?drogerie=welches-viagra-kaufen&587=61 'Cultuur moet net zo serieus genomen worden als sport'

see url In 2008 voerden de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren. Twee jaar later zijn er al heel wat gemeentes die een combinatiefunctionaris in dienst hebben. De overgrote meerderheid van de combinatiefunctionarissen werkt in de sport, maar er zijn ook combinatiefunctionarissen die zich inzetten voor cultuureducatie. Nicole van Zomeren en Marjolein Brunink werken sinds februari als combinatiefunctionaris cultuur voor de gemeente Hardenberg.

Stel jezelf eens voor?
Ik ben Nicole van Zomeren, afgestudeerd balletdocente. Voorafgaand aan mijn functie als combinatiefunctionaris, heb ik onder meer vijf jaar lang danslessen in het basisonderwijs gegeven aan zo’n 35 scholen in de gemeente Hardenberg. Ik vind het ontzettend leuk om samen te werken met andere disciplines, zoals theater, muziek en beeldende vorming, en heb in het verleden ook al diverse multidisciplinaire dagprojecten ontwikkeld voor het basisonderwijs. Toen de combinatie functie beschikbaar kwam, besloot ik combinatie functionaris te worden. Ik vind het heel leuk om mijn rugzakje met ervaring in het onderwijs leeg te schudden.
Ik ben Marjolein Brunink, afgestudeerd docent muziek en drs. Kunst en kunstbeleid. Ik heb als docent muziek werkervaring opgedaan op diverse scholen en heb als pr-medewerker en eventementenorganisator in verschillende theaters gewerkt. Het leuke aan de functie van combinatiefunctionaris vind ik de contacten leggen tussen scholen en de diverse instellingen en kinderen enthousiast te maken voor de verschillende kunstdisciplines.

Wat zijn jullie werkzaamheden?

Nicole: “We zijn in dienst van de gemeente Hardenberg en worden vooral ingezet om het binnenschoolse cultuuraanbod te vergroten en de taal en spraakontwikkeling te stimuleren. We  werken op zeven Brede Scholen met een onderwijskansenprofiel. Op deze scholen loopt de taal- en spraakontwikkeling achter. Een van de projecten waarmee we de taal- en spraakontwikkeling stimuleren is de Annie M.G. Schmidt-week. Dit is een kunst- en cultuuractiviteit voor de groepen 5 en 6. Hiervoor werken we samen met de bibliotheek en lokale media. De film Minoes, naar het verhaal van Annie M.G. Schmidt, vormt het uitgangspunt van het project. De film gaat over de reporter Tibbe die allemaal nieuwtjes doorkrijgt van poes Minoes. In groep 6 leren de kinderen interviewtechnieken van een journalist van de lokale krant, zodat ze net als Tibbe een echte reporter kunnen worden. Ze leren hierbij nieuwe spraak- en taaltechnieken. Uiteindelijk kijken we welke kinderen dit leuk vinden en met hen willen we dan een kinderpersbureau opzetten.” Marjolein: “We hebben ook een project in samenwerking met Kunst en Cultuur Overijssel. Dit project richt zich op de lokale geschiedenis en heeft het thema turf en veen. De zeven scholen gaan een week lang met dit thema aan de slag tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten. De kinderen krijgen onder andere twee kunstworkshops. Mijn collega en ik zetten deze projecten op. We leggen alle contacten en zorgen voor de uitvoering. Sommige projecten worden speciaal voor één school geschreven, maar we zorgen er wel voor dat het overdraagbaar is naar andere scholen.”Wat is er zo leuk aan jullie werk?

Marjolein: “We vinden het leuk om met kinderen in de basisschoolleeftijd te werken en ons bezig te houden met kunst en cultuur. Hun wereld verbreden en onze ervaringen met ze delen, daar krijgen we heel veel voldoening van.”

Wat hebben jullie tot nu toe bereikt en wat willen jullie nog bereiken als combinatiefunctionaris?

Nicole: “Vanuit de scholen merken we dat er veel behoefte is aan verankering. De scholen willen graag iets hebben waar ze mee verder kunnen. De combinatiefunctie loopt voor de duur van drie jaar, maar scholen willen het na die drie jaar zelf voort zetten. We willen een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen en een buitenschool cultuuraanbod creëren voor alle dorpskernen. Nu mag je van geluk spreken als er in de buitengebieden al een muziekvereniging is. Kinderen hebben nu geen keus in hun eigen dorp. Daar willen we verandering in brengen.” Marjolein: “We willen het liefst ook dat het cultuuraanbod gedragen wordt door de lokale bevolking en daarom werken we zoveel mogelijk met mensen uit de eigen omgeving. Als kinderen zien dat mensen uit hun eigen omgeving bezig zijn met kunst en cultuur, dan lijkt het niet meer zo onbereikbaar.”

Waar liggen de kansen voor de combinatiefunctionaris en wat zijn de valkuilen?
Nicole: “De kansen liggen vooral bij het verbanden leggen tussen verschillende partijen van de Brede School en het met elkaar in contact brengen van instellingen. De grote valkuil in ons gebied is de beperkte tijd. Je moet goed opletten dat je niet teveel in één keer wilt doen, want je moet nog wel tijd overhouden om het goed uit te voeren.”

Heb je nog tips voor andere gemeenten die de combinatiefunctie in willen voeren?
Nicole: “Denk goed na over het kunst- en cultuuraanbod. Sport staat bij gemeenten vaak hoog op het verlanglijstje, maar ook kunst kan veel bijdragen aan het onderwijs. Cultuur moet net zo serieus genomen worden als sport. En zorg ervoor dat er genoeg uren beschikbaar komen voor de combinatiefunctionaris.”

javhide.com sexsut.com